„Życie bez muzyki byłoby pomyłką“.

Friedrich Nietzsche